SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

18.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora“ („Službene novine“ broj 39/14, 28/15 i 11/16 – pročišćeni tekst), članka 52. točke 19. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16-pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 13. veljače 2023. godine, donio je

O D L U K U

o imenovanju članova Upravnog vijeća
Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora

Članak 1.

U Upravno vijeće Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće), imenuju se:

1. Vlado Trošelj, za predsjednika,

2. Ivo Šantić, za člana,

3. Mile Opačić, za člana.

Članak 2.

Upravno vijeće imenuje se na vrijeme od četiri godine počevši od 2. ožujka 2023. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/6

URBROJ: 2170-01-01/6-23-30

Rijeka, 13. veljače 2023.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v .r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=00001&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr