SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

16.

Na temelju članka 23. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine' broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), članka 4. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 126/19 i 17/20), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16- pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 6. veljače 2023. godine, donio je

O D L U K U

o III. izmjeni Odluke o osnivanju
i imenovanju članova Stožera civilne zaštite
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 38/20, 29/22 i 35/22), u članku 2. točka 13. mijenja se i glasi:

„13. Silvia Hunjadi Korošec, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, članica“

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke izv. prof. dr. sc. Đulija Malatestinić (Upravni odjel za zdravstvo) razrješuje se dužnosti članice Stožera.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/5

URBROJ: 2170-01-01/6-23-8

Rijeka, 6. veljače 2023.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=00001&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr