SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
GRAD RAB

3.

Na temelju članka 34. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) i članka 34. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), gradonačelnik Grada Raba 16. veljače 2023. godine donosi

O D L U K U

o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika
civilne zaštite na području Grada Raba

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se povjerenici i zamjenici povjerenika u sustavu civilne zaštite na području Grada Raba, kako slijedi:

1. Marinko Ribarić imenuje se za povjerenika civilne zaštite, a Vjekoslav Bravarić Ćilo za njegovog zamjenika u Mjesnom odboru Banjol

2. Andrejas Peran imenuje se za povjerenika civilne zaštite, a Elvis Grce za njegovog zamjenika u Mjesnom odboru Barbat

3. Martina Kordić imenuje se za povjerenicu civilne zaštite, a Zdravko Šajbić za njenog zamjenika u Mjesnom odboru Gornja Supetarska Draga

4. Zdenko Perić imenuje se za povjerenika civilne zaštite, a Darko Barčić za njegovog zamjenika u Mjesnom odboru Kampor

5. Zdenko Krstaš imenuje se za povjerenika civilne zaštite, a Renato Beg za njegovog zamjenika u Mjesnom odboru Mundanije

6. Josip Javoran imenuje se za povjerenika civilne zaštite, a Franjo Beg za njegovog zamjenika u Mjesnom odboru Palit

7. Šimun Tomulić imenuje se za povjerenika civilne zaštite, a Nikica Denis Renić za njegovog zamjenika u Mjesnom odboru Rab

8. Robert Dumić imenuje se za povjerenika civilne zaštite, a Ivana Delić Tariba za njegovu zamjenicu u Mjesnom odboru Donja Supetarska Draga.

Članak 2.

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik provode mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite kao dio operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Članak 3.

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:

- sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite

- daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite

- sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjana, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite

- organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina

- provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavještavaju inspekciju civilne zaštite

- provode i druge mjere i aktivnosti u skladu sa Zakonom o sustavu civilne zaštite i pripadajućim podzakonskim aktima.

Članak 4.

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik dužni su se odazvati na poziv načelnika Stožera civilne zaštite Grada Raba.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Raba „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/17.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/23-01/23

UBROJ: 2170-13/01-23-5-1

Rab, 16. veljače 2023.

GRAD RAB

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=51280&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr