SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
GRAD OPATIJA

11.

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) te članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09 – ispr., 7/13, 3/18, 5/18 – ispr., 3/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 16. veljače 2023. godine donijelo je

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Opatije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka
i nezavisnih vijećnika u 2023. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika po svakom vijećniku Gradskog vijeća Grada Opatije, iznos i raspored sredstava koja pripada političkim strankama i nezavisnim vijećnicima u 2023. godini te rokovi isplate sredstava u 2023. godini.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Za svakog vijećnika Gradskog vijeća Grada Opatije utvrđuje se iznos sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u visini od 2.958,00 eura godišnje.

Članak 3.

Temeljem broja mandata u Gradskom vijeću Grada Opatije, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima za redovito godišnje financiranje na osnovi iznosa iz članka 2. ove Odluke, utvrđuje se godišnji iznos sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2023. godini, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Sredstva Proračuna Grada Opatije za 2023. godinu, raspoređena prema članku 3. ove Odluke, doznačuju se na žiro račun političke stranke odnosno poseban račun nezavisnih vijećnika tromjesečno u jednakim iznosima, do posljednjeg dana tromjesečja.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

KLASA: 024-01/23-01/10

URBROJ: 2170-12-01/01-23-3

Opatija, 16.02.2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Dino Žigulić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=10006&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr