SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
GRAD OPATIJA

10.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09-ispr., 7/13, 3/18, 5/18-ispr., 3/20 i 3/21), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu („Narodne novine“ broj 8/23) i odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini („Narodne novine“ broj 8/23), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 16. veljače 2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti
Javne vatrogasne postrojbe Opatija za 2023. godinu

Članak 1.

Sredstva utvrđena Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini („Narodne novine“ broj 8/23) u visini od 559.095,00 eura, namijenjena za financiranje decentraliziranih rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda, rasporedit će se primjenom odredbi navedene Odluke za sljedeće namjene:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Planirana sredstva iz članka 1. ove Odluke razvrstavaju se u skladu sa Proračunom Grada Opatije za 2023. godinu, a s istima raspolaže Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, koji raspoređuje sredstva korisniku.

Javna vatrogasna postrojba Opatija dužna je postupati u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Zakonom o javnoj nabavi.

Članak 3.

Javna vatrogasna postrojba će planirana sredstva iz članka 1. ove Odluke povlačiti sa računa Riznice na temelju ovjerenog zahtjeva i unesenog naloga u aplikaciju Nalozi proračunskih korisnika na osnovi stvarno nastalih rashoda.

Zapovjednik JVP odgovoran je za točnost, pravovremenost i istinitost iskazanih podataka za rashode koji se financiraju na temelju ove Odluke te namjensko trošenje tih sredstava.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

KLASA: 024-03/23-01/5

URBROJ: 2170-12-01/01-23-2

Opatija, 16.2.2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Dino Žigulić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=10006&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr