SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

11.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 7/21) i članka 63. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20) Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica dana 29. prosinca 2022. godine, donosi

ODLUKU

o ustrojavanju Evidencije komunalne
infrastrukture Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Ovom Odlukom ustrojava se Evidencija komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Evidencija komunalne infrastrukture sastoji se od popisa komunalne infrastrukture po slijedećim vrstama:

1. nerazvrstane ceste,

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila,

3. javna parkirališta,

4. javne zelene površine,

5. građevine i uređaji javne namjene,

6. javna rasvjeta,

7. groblja i

8. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Članak 3.

Evidencija komunalne infrastrukture vodi se u digitalnom obliku.

Ažuriranje promjena i evidentiranje novih podataka u Evidenciji komunalne infrastrukture u nadležnosti je Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu prvog dana od dana objave.

KLASA: 363-02/22-01/15

URBROJ: 2170-26-02-22-1

Malinska, 29. prosinca 2022.

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

Općinski načelnik

Robert Anton Kraljić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=51511&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr