SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

10.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”, br. 92/10) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica ( Službene novine Primorsko-goranske županije broj 7/2021), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 16. veljače 2023. donijelo je

ODLUKU

o Planu, Programu i načinu upoznavanja
stanovništva s opasnostima od požara

Članak 1.

Ovom Odlukom se određuje donošenje i sadržaj Plana i Programa upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara i hitnim postupcima koje treba poduzeti u vezi zaštite od požara i način na koji u konkretnoj situaciji upoznati stanovništvo s neposrednom opasnošću od požara.

Članak 2.

Planom upoznavanja stanovništva se regulira način na koji treba biti obaviješteno stanovništvo o događajima koji prethode nastanku požara, metodama preventive kako ne bi nastao požar i radnjama koje treba poduzeti kad se dogodi požar.

Planom upoznavanja stanovništva treba također odrediti da se stanovništvo educira i osposobljava za zaštitu od požara putem redovitog sustava odgoja i obrazovanja, zatim putem sustava i programa informativno promotivnog i obrazovnog djelovanja, te putem programa osposobljavanja koje provode humanitarne organizacije i udruge građana koje se bave određenim oblicima zaštite i spašavanja.

Planom upoznavanja stanovništva treba odrediti da se osim redovitog školovanja u koje se uvodi nastavni program vezan uz zaštitu od požara, stanovništvo Općine Malinska-Dubašnica prije svega obavještava putem plakata i službenih glasila te web stranice Općine Malinska-Dubašnica o preventivnim aktivnostima vezanim uz zaštitu od požara, kao i o postupanju u slučaju nastanka požara.

Planom upoznavanja također treba odrediti organizacije koje će tijekom proračunske godine i u kojem obliku održavati seminare, radionice i slično u vezi zaštite od požara.

Članak 3.

Programom upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara treba predvidjeti na koji način se u nastavnom programu djeca i mladež upoznaju s zaštitom od požara, te način na koji se to može dopuniti (npr. izborna nastava).

Programom zaštite od požara treba predvidjeti mjeru i količinu potrebne edukacije stanovništva, a temeljem Procjene ugroženosti i odrediti konkretne mjere koje će se poduzeti kako bi se ostvarila odgovarajuća zaštita od požara u vidu određivanja točno određenih edukacija, njihova vremena i sadržaja.

Programom zaštite od požara se određuje koje informacije glede zaštite od požara će se proslijediti stanovništvu putem web stranice, a koje putem oglasnih ploča i plakata, te službenih glasila.

Članak 4.

Plan upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara će Općinski načelnik donijeti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 5.

Program upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara donijet će Općinski načelnik u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu Plana upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara.

Članak 6.

Stanovništvo Općine Malinska-Dubašnica će se upoznati s neposrednom opasnošću od požara putem objave na službenoj internet stranici Općine Malinska-Dubašnica, koju će u slučaju požara postaviti službeni administrator stranice.

U slučaju lokalnog požara stanovništvo Općine Malinska-Dubašnica koje se nalazi u blizini lokaliteta požara obavijestit će se putem kurira kako bi mogli osigurati zaštitu nepokretnih osoba, djece i ostalih osoba koje se ne mogu same zaštiti ili kretati i zaštitu stvari potrebnih za osnovne životne potrebe stanovnika i ostalih materijalnih i kulturnih dobara, te kako bi mogli pomoći u gašenju nastalog požara.

Priopćenja za stanovništvo u slučaju požara mogu se dati, u slučaju potrebe, putem lokalnih radiostanica i drugih elektroničkih medija, kao i putem razglasa.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije.”

KLASA: 254-01/22-01/1

URBROJ: 2170-26-01-23-24

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivica Perišić. v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=51511&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr