SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

6.

Na temelju članka 26. stavka 1., članka 31. stavka 1., članka 34. stavka 1., članka 44. stavka 2., članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18, 32/20; u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene Novine Primorsko goranske županije« broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica na sjednici održanoj 16. veljače 2023. donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko goranske županije“ 13/22) u članku 4. st. 1. , iza točke 7., dodaje se nova točka koja glasi:

„8. usluge korištenja javnih tuševa na plažama“

U članku 4., iza stavka 8., dodaje se novi stavak koji glasi:

„Pod pojmom Usluge korištenja javnih tuševa na plažama podrazumijevaju se poslovi održavanja i upravljanja javnim tuševima na plažama koje se nalaze na području Općine Malinska-Dubašnica, izuzev onih plaža koje su dane u koncesiju. Poslovi održavanja i upravljanja javnim tuševima podrazumijevaju i nužne i redovite popravke tijekom cijele kalendarske godine, kao i naplatu njihova korištenja tijekom ljetnih mjeseci.“

Članak 2.

U članku 6. st. 1. brišu se riječi: „kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture“

U članku 6. st. 1., točka 1.1., iza podstavka 9., dodaje se novi podstavak, koji glasi:

„10.) usluge korištenja javnih tuševa na plažama“

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 021-05/21-02/1

URBROJ: 2170-26-01-23-47

Predsjednik Oopćinskog vijeća

Ivica Perišić v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=51511&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr