SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 5. Ponedjeljak, 6. veljače 2023.
OPĆINA MATULJI

6.

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) te članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 31.01.2023. godine donijelo je

Odluku

o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine
Matulji za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2023. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuje se iznos sredstava iz Proračuna Općine Matulji za 2023. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika, rokovi isplate te način i rokovi objave izvješća o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava u 2023. godini.

Članak 2.

Temeljem broja dobivenih mjesta članova u Općinskom vijeću Općine Matulji prema konačnim rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća te planiranih sredstava u Proračunu Općine Matulji za 2023. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika, za svakog člana Općinskog vijeća Općine Matulji utvrđuje se iznos sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika koji na godišnjoj razini iznosi 1.305,48 eura po vijećniku muškog spola te 1.436,03 eura po vijećniku ženskog spola.

Članak 3.

Na osnovi iznosa iz članka 2. ove Odluke političkim strankama i nezavisnim vijećnicima raspoređuje se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2023. godini u godišnjem iznosu kako slijedi:

                                               *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Izuzetno, za mjesec tijekom kojeg počinje mandat ili prestaje mandat vijećnika, iznos sredstava će se utvrditi razmjerno broju dana trajanja mandata.

Članak 5.

Sredstva raspoređena prema članku 3. ove Odluke doznačuju se na žiroračun političke stranke odnosno poseban račun nezavisnih vijećnika tromjesečno u jednakim iznosima do posljednjeg dana tromjesečja.

Članak 6.

Na mrežnoj stranici Općine Matulji, po završetku tekuće proračunske godine, a najkasnije do 1. ožujka 2024. godine, objavit će se izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Matulji za redovito godišnje financiranja političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2023. godini.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 012-03/22-01/0001

UR.BROJ: 2170-27-01/1-23-0002

Matulji, 31.01.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2260&mjesto=51211&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr