SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 4. Četvrtak, 2. veljače 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

6.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 44. stavka 3. podstavka 15. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), načelnica Općine Omišalj, temeljem prijedloga pročelnice Upravnog odjela Općine Omišalj, utvrdila je

PLAN

prijma u službu u Općinu Omišalj za 2023. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Općinu Omišalj za 2023. godinu (dalje u tekstu: Plan) utvrđuje se prijam službenika u Upravni odjel Općine Omišalj u 2023. godini.

II.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme u Upravni odjel Općine Omišalj za 2023. godinu utvrđeni su u tablici u Dodatku I. ovog Plana, koji čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 112-01/23-01/1

URBROJ: 2170-30-23-1

Omišalj, 5. siječnja 2023.

OPĆINSKA NAČELNICA

mr. sc. Mirela Ahmetović, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2259&mjesto=51513&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr