SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 3. Ponedjeljak, 23. siječnja 2023.
GRAD RAB

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), gradonačelnik Grada Raba donio je dana 18. siječnja 2023. godine sljedeći

PLAN

prijma u službu u Grad Rab za 2023. godinu

I.

Plan prijma u službu u Grad Rab za 2023. godinu (dalje u tekstu: Plan) donosi se za upravna tijela Grada Raba za 2023. godinu.

II.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Raba za 2023. godinu utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana.

III.

Ovaj Plan stuna na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije”

KLASA: 023-01/23-01/5

UBROJ: 2170-13/01-23-18-1

Rab, 18. siječnja 2023. godine

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2258&mjesto=51280&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr