SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 2. Ponedjeljak, 16. siječnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

4.

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 9. siječnja 2023. godine, donio je

O D L U K U

o obrascu izvješća o provođenju programa i projekata financiranih u okviru javnih potreba u kulturi Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se obrazac izvješća o provođenju programa i projekata (u daljnjem tekstu: Obrazac) za koje su odobrena financijska sredstva ugovorom o financiranju javnih potreba u kulturi Primorsko-goranske županije.

Obrazac iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ove
Odluke.

Članak 2.

Korisnici financijskih sredstava dužni su Upravnom odjelu za kulturu, sport i tehničku kulturu dostaviti sve potrebne podatke na Obrascu iz članka 1. ove Odluke.

Obrazac je dostupan na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije kao sastavni dio natječajne dokumentacije prilikom objave Javnog poziva za zadovoljenje javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/1

URBROJ: 2170-01-01/6-23-28

Rijeka, 9. siječnja 2023.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2257&mjesto=00001&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr