SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 2. Ponedjeljak, 16. siječnja 2023.
GRAD OPATIJA

1.

Temeljem članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), gradonačelnik Grada Opatije dana 30. prosinca 2022. godine, donosi

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA

POMORSKIM DOBROM ZA 2023. GODINU

I. Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), koje se mogu obavljati na području Grada Opatije, uvjeti i mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2023. godini.

II. Planom se propisuju lokacije na kojima će se obavljati djelatnosti na pomorskom dobru u režimu koncesijskih odobrenja, a koje nisu predviđene za dodjelu koncesija od strane Primorsko-goranske županije.

Koncesijska odobrenja izdavat će se na razdoblje od 1 godine, izuzev mikrolokacije „ugostiteljska terasa ispred restorana Bevanda Lido“ za koju se propisuje izdavanje koncesijskog odobrenja na vremensko razdoblje od 5 godina.

Grad Opatija zadržava stav da određene plaže, kao što su plaže Črnikovica, Lipovica, Ičići, Slatina, dječja plaža Tomaševac i druge slične plaže, koje je Grad započeo ili će započeti uređivati i održavati radi javnog interesa i zaštite pomorskog dobra, ostanu pod nadzorom Grada i to s obzirom na osnovni cilj da plaže ostanu primjereni javni prostori za organiziranje ljetnih dječjih aktivnosti, aktivnosti za mlade te ostvarenje sveukupnih funkcija i sadržaja koji se na njima ostvaruju tijekom cijele godine, a na kojima bi gospodarske aktivnosti trebale biti prisutne u ograničenom obimu.

Lokacije na kojima će se obavljati gospodarska djelatnost u režimu koncesijskih odobrenja jesu:

1. Plaže:

a) Plaža Slatina

- ugostiteljska djelatnost na pripadajućoj terasi od 230 m2 ugostiteljskog objekta Vongola,

- ugostiteljska djelatnost na pripadajućoj terasi od 230 m2 ugostiteljskog objekta Batana,

- ugostiteljska djelatnost u montažnom objektu sa pripadajućom terasom od 230 m2,

- ambulantna prodaja sladoleda (1 kom.),

- ambulantna prodaja rekvizita za plažu (2 kom.),

- ambulantna prodaja prženih krumpirića (1 kom.),

- ambulantna prodaja osvježavajućih salata i sokova od voća i povrća (1 kom.),

- trgovačka djelatnost na štandovima ispred poslovnih prostora ispod šetnice - Pančera (7 kom.),

- masaža (3 stola),

- zabavna igra – bazen sa plovećim igračkama (3 kom.),

- zabavna igra – bazen sa vodenim loptama (3 kom.),

-zabavna igra-automat za djecu (1 kom.),

- iznajmljivanje pedalina (6 kom.),

- gumeni grad (1 kom.),

- trampolin (1 kom.),

- zabavna igra – autići za djecu (6 kom.),

-zabavna igra-električni vlakić za djecu (1kom.),

- zabava na moru – aqua park, dimenzija 15x15 m, prosječne visine 1,5 m sa najvišom točkom do 3,5 m (1 kom.) i štand sa svrhom info pulta te za prodaju karata radi korištenja aquaparka,

- zabava na moru – rekviziti,

- iznajmljivanje sup daski (10 kom.),

-iznajmljivanje kajaka(3 kom.),

-kiosk do 12 m2 za prodaju tiska i dr. proizvoda (na ulazu u kupalište-nasuprot hotela Palace),

- iznajmljivanje 600 ležaljki i 300 suncobrana (izuzima se područje «Puntice» za postavljanje ležaljki i suncobrana).

Ležaljke i suncobrani ukoliko nisu u funkciji tj u korištenju korisnika ne smiju biti izloženi na plaži i to uz pridržaj ukidanja odobrenja.

b) Plaža Črnikovica

- ugostiteljska djelatnost u montažnom objektu sa pripadajućom terasom od 50 m2,

- iznajmljivanje ležaljki (20 kom.),

- iznajmljivanje suncobrana (10 kom.),

-- aquapark, dimenzija 15x15 m, prosječne visine 1,5 m sa najvišom točkom do 3,5 m (1 kom.) i štand sa svrhom info pulta te za prodaju karata radi korištenja aquaparka.

Ležaljke i suncobrani ukoliko nisu u funkciji tj. u korištenju korisnika ne smiju biti izloženi na plaži i to uz pridržaj ukidanja odobrenja.

c) Plaža Lipovica

- iznajmljivanje ležaljki (30 kom.),

- iznajmljivanje suncobrana (15 kom.),

- iznajmljivanje sup daski (5 kom.),

- ambulantna prodaja sladoleda (1 kom.).

Ležaljke i suncobrani ukoliko nisu u funkciji tj. u korištenju korisnika ne smiju biti izloženi na plaži i to uz pridržaj ukidanja odobrenja.

d) Plaža Tomaševac

- obavljanje ugostiteljske djelatnosti na pripadajućoj terasi ugostiteljskog objekta Caffe del mar od 70 m2,

- iznajmljivanje 30 suncobrana i 60 ležaljki (isključivo na betonskom dijelu plaže),

- zabavne igre: stolni nogomet (2 kom.) i zračni hockey (2 kom.),

- iznajmljivanje sup daski (5 kom.).

Ležaljke i suncobrani ukoliko nisu u funkciji tj. u korištenju korisnika ne smiju biti izloženi na plaži i to uz pridržaj ukidanja odobrenja.

e) Plaža ispod vile Ariston

-iznajmljivanje 16 ležaljki,

-iznajmljivanje 8 suncobrana.

Ležaljke i suncobrani ukoliko nisu u funkciji tj. u korištenju korisnika ne smiju biti izloženi na plaži i to uz pridržaj ukidanja odobrenja

f) Plaža ispod hotela Ičići Giorgio II

- iznajmljivanje ležaljki (130 kom.),

- iznajmljivanje suncobrana (60 kom.),

- prodaja sladoleda i napitaka u montažnom objektu,

- aquapark, dimenzija 15x15 m, prosječne visine 1,5 m sa najvišom točkom do 3,5 m (1 kom.) i štand sa svrhom info pulta te za prodaju karata radi korištenja aquaparka.

Ležaljke i suncobrani ukoliko nisu u funkciji tj. u korištenju korisnika ne smiju biti izloženi na plaži i to uz pridržaj ukidanja odobrenja.

g) Plaža Ičići

- obavljanje ugostiteljske djelatnosti u montažnom objektu – mikrolokacija 1,

- prodaja plažne opreme u montažnom objektu – mikrolokacija 2,

- obavljanje ugostiteljske djelatnosti u montažnom objektu i na pripadajućoj terasi od 50m2 - mikrolokacija 3,

- prodaja plažne opreme u montažnom objektu - mikrolokacija 4,

- obavljanje ugostiteljske djelatnosti u montažnom objektu i na pripadajućoj terasi od 50m2 - mikrolokacija 5,

- obavljanje ugostiteljske djelatnosti u montažnom objektu i na pripadajućoj terasi od 50m2, 1 škrinja za ambulantnu prodaju sladoleda i 1 rashladni uređaj za ambulantu prodaju pića i napitaka u profilu montažnog objekta sa lijeve strane odnosno sa strane prema lučici - mikrolokacija 6,

- obavljanje ugostiteljske djelatnosti u montažnom objektu i na pripadajućoj terasi od 50m2, 1 škrinja za ambulantnu prodaju sladoleda i 1 rashladni uređaj za ambulantu prodaju pića i napitaka u profilu montažnog objekta sa desne strane odnosno sa strane prema ug. objektu Calypso - mikrolokacija 7,

- obavljanje ugostiteljske djelatnosti na šanku od 12 m2 i na pripadajućoj terasi od 60m2 - mikrolokacija 8,

- iznajmljivanje 180 suncobrana, 200 ležaljki, 3 sandoline, 7 pedalina, 10 sup daski i 60 sefova u montažnom objektu - mikrolokacija 9 (Ležaljke i suncobrani ukoliko nisu u funkciji tj. u korištenju korisnika ne smiju biti izloženi na plaži i to uz pridržaj ukidanja odobrenja),

- trampolin – mikrolokacija 10,

- masaža (4 stola) – mikrolokacija 11,

- postavljanje aqua-parka, dimenzija 15x15 m, prosječne visine 1,5 m sa najvišom točkom do 3,5 m – mikrolokacija 12 (postavljanje aqua-parka locirati sjevernije u odnosu na mul i mrežu kako bi ostao slobodan vez predviđen za vaterpolo gol kojeg je postavio Mjesni odbor Ičići),

- štand sa svrhom info pulta te za prodaju karata radi korištenja aqua -parka – mikrolokacija 13.

h) Obalno Šetalište Franje Josipa I, iznad plaže hotela Royal, prostor bivše taložnice

-iznajmljivanje 20 ležaljki,

-iznajmljivanje 10 suncobrana.

Ležaljke i suncobrani ukoliko nisu u funkciji tj. u korištenju korisnika ne smiju biti izloženi na mikrolokaciji i to uz pridržaj ukidanja odobrenja

2. Obalni put, Pančera i šetalište Slatina :

a) U Voloskom:

na puntici Mandraća

- prodaja sladoleda u montažnom objektu,

b) ugostiteljske terase ispred postojećih ugostiteljskih objekata:

1. ispred caffe bara Abbazia (od 40 m2),

2. ispred caffe bara Mare (od 40 m2),

3. ispred caffe bara Victorius (od 70 m2),

4. ispred hotela Kristal (od 25 m2),

5. ispred hotela Admiral, caffe bar Le mar (od 32 m2),

6. ispred hotela Istra, bistro Obala (od 55 m2),

7. ispred caffe bara La terrazza (od 43,7 m2),

8. iznad lučice Ičići, objekt brze prehrane, u jednostavnoj građevini – postojećem kiosku (od 50 m2),

9. nasuprot ulaza u restoran Mili (od 12 m2),

10. ispred ugostiteljskog objekta caffe bara Tabu, Ičići, Liburnijska 17 (od 30 m2),

11. ispred ugostiteljskog objekta restorana Bevanda Lido (od 135 m2).

c) lokacije za postavu kioska do 12 m2, montažnog objekta do 12 m2 i šanka do 12 m2 na Pančeri, :

1. Kiosci za prodaju razne trgovačke robe (16 kom.):

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi od 22 m2 - mikrolokacija 1,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi od 9 m2 - mikrolokacija 2,

- obavljanje ugostiteljske djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi od 9 m2 - mikrolokacija 3,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi od 9 m2 - mikrolokacija 4,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi od 20 m2 - mikrolokacija 5,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi od 13,5 m2 - mikrolokacija 6,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi od 16 m2 - mikrolokacija 7,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi od 9 m2 - mikrolokacija 8,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi od 9 m2 - mikrolokacija 9,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi od 9 m2 - mikrolokacija 10,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi od 9 m2 - mikrolokacija 11,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi od 9 m2 – mikrolokacija 12,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi od 9 m2 - mikrolokacija 13,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi od 42 m2 - mikrolokacija 14,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi od 9 m2 - mikrolokacija 15,

- obavljanje trgovačke djelatnosti u kiosku i na pripadajućoj terasi od 9 m2 - mikrolokacija 16.

2. Kiosci za proizvodnju i prodaju sladoleda (3 kom.) sa dvije pripadajuće terase od ukupno 8 m2 (površina jedne terase je 4 m2). Napomena: površina terasa nalazi se na platou Pančera i isključuje površinu pomorskog dobra na obalnom putu.

3. Montažni objekt za obavljanje ugostiteljske djelatnosti sa pripadajućom terasom od 160 m2 iznad ex ugostiteljskog objekta caffe bara-disco bara Seven. Napomena: površina ugostiteljske terase nalazi se izvan obuhvata prolaza kioska na mikrolokacijama 15 i 16 s pripadajućim terasama, nužnog za održavanje kioska, širine 1,40m x 10 m te dijela površine koji u naravi predstavljaju prolaze između navedenih kioska i kioska za proizvodnju i prodaju sladoleda (3 kom.) širine 15 m.

4. Kiosk za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (1 kom.) te šank za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (1 kom.) sa pripadajućom terasom od 180 m2 ispred ex ugostiteljskog objekta kavane-pizzerie Bella Vista.

d) lokacije za postavu štandova na Pančeri:

- štandovi za prodaju izletničkih karata radi potrebe obavljanja djelatnosti vlastitim plovilom, 7 lokacija od 2m2 (mikrolokacije od 1 do 7,),

- štand za prodaju nakita, 1 lokacija od 2m2 (mikrolokacija 8),

- štandovi za prodaju suvenira i autohtonih proizvoda, 4 lokacije od 2 m2 (mikrolokacije 9, 10, 11 i 12).

Štandove iz ove točke (izuzev štanda za prodaju nakita i jednog štanda za prodaju suvenira i autohtonih proizvoda) Grad Opatija iznajmljivat će nositeljima koncesijskih odobrenja.

e) lokacija za postavu panoramskog dalekozora:

- Crpna stanica Sv. Jakov (1 kom.).

f) lokacija za postavu web photo point instalacije - slikanje u visokoj rezoluciji koje omogućava korisniku preuzimanje slike putem interneta:

- Ispod obalnog puta, kod djevojke s galebom.

III. Mikrolokacije iz točke II. ovog Plana označene su na kartografskoj podlozi koja je prilog i sastavni dio Plana.

IV. Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na način i prema odredbama postupka propisanog Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

Zahtjevu za koncesijsko odobrenje prilaže se:

1. dokaz o registraciji djelatnosti (izvod iz registra trgovačkog suda, obrtnica, izvod iz registra udruge ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti prema posebnim propisima),

2. opis sadržaja djelatnosti koja će se obavljati,

3. dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva (ugovor o zakupu, izvod iz popisa imovine i sl.),

4. za djelatnost „prodaja izletničkih karata radi potrebe obavljanja djelatnosti vlastitim plovilom“ dokaz o sposobnosti brodice za plovidbu,

5. za djelatnost koje se odnose na ugostiteljstvo i trgovinu:

-prospekt proizvođača ili fotografiju sredstva,

-idejno rješenje štanda.

Nositelj koncesijskog odobrenja dužan je u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna 2023. godine svakodnevno obavljati djelatnost i to uz pridržaj ukidanja odobrenja.

Nakon isteka koncesijskog odobrenja obaveza je nositelja koncesijskog odobrenja dovođenje lokacije u prvobitno stanje odnosno uklanjanje svih sredstava za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koja su postavljena (uklanjanje suncobrana i ležaljki, terase, štanda, montažnog objekta i dr. sredstava).

Posebni uvjeti za upotrebu pomorskog dobra putem koncesijskog odobrenja odnose se na obveze nositelja koncesijskog odobrenja:

-sve naprave moraju imati standardizirani oblik te se svojim izgledom moraju uklapati u ambijent,

-troškove potrošnje struje i vode te druge komunalne troškove snosi nositelj koncesijskog odobrenja,

-poštivanje uvjeta o zaštiti mora i okoliša,

-poštivanje uvjeta nadležne lučke kapetanije s naslova sigurnosti plovidbe, za obavljanje djelatnosti sa sredstvom aquapark na propisanim mikrolokacijama.

-ispunjavanje uvjeta propisanim Pravilnikom o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN br. 66/09, 108/09, 8/10 i 108/14), odnosno Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“ (NN br. 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14 i 85/15).

U slučaju kada je Vijeću za dodjelu koncesijskih odobrenja dostavljeno više zahtjeva za obavljanje iste djelatnosti, na istoj mikrolokaciji, Vijeće će izdati koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva čiji je zahtjev vremenski ranije zaprimljen i zadovoljava sve potrebne odredbe.

Ukoliko je zahtjev za dodjelu koncesijskog odobrenja podnesen u trenutku kada plan upravljanja pomorskim dobrom još nije stupio na snagu, Vijeće za dodjelu koncesijskog odobrenja donijeti će rješenje kojim se zahtjev odbacuje.

V. Naknada za davanje odobrenja obračunava se sukladno Jedinstvenom popisu djelatnosti na pomorskom dobru Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

VII. Ovaj Plan dostavit će se nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja potvrde o usklađenosti sa Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Potvrda).

Nakon ishođenja Potvrde, Plan i Potvrda biti će objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada te u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Plan će stupiti na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 342-02/22-01/19

URBROJ: 2170-12-03/1-22-7

Opatija, 30. prosinca 2022.

Gradonačelnik

Fernando Kirigin, mag. oec., v. r.

Grad Opatija

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2257&mjesto=10006&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr