SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 1. Četvrtak, 5. siječnja 2023.
GRAD NOVI VINODOLSKI

6.

Na temelju članka 107. stavka 3. Zakona o cestama („Narodne novine“ Republike Hrvatske broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20, 5/21), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 14. sjednici održanoj dana 30. prosinca 2022. godine, donosi

ODLUKU

o Registru nerazvrstanih cesta na području
Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Usvaja se Registar nerazvrstanih cesta na području Grada Novog Vinodolskog broj elaborata 02-01/15 izrađen po 4D-Monitoring iz Malinske, Milčetići 20.

Utvrđuje se da se Registar nerazvrstanih cesta sastoji od tekstualnog popisa nerazvrstanih cesta i grafičkog dijela.

Članak 2.

Popis nerazvrstanih cesta sastavni je dio ove Odluke, te će se objaviti, dok se grafički dio Registra ne objavljuje.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 340-01/22-01/19

URBROJ: 2170-11-01-22-2

Novi Vinodolski, 30. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2256&mjesto=51250&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr