SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 48. Petak, 30. prosinca 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

73.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne Novine” broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20, 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 13. sjednici održanoj 22. prosinca 2022., donosi

I. IZMJENU I DOPUNU

PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE ZA 2022. GODINU

Članak 1.

I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vinodolske općine u 2022. godini (u daljnjem tekstu Program) izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

Ovim Programom određuju se:

1.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova

građevinskog područja

2.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

3.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

4.postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

5.građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Građevine komunalne infrastrukture jesu:

- nerazvrstane ceste

- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- javna parkirališta

- javne garaže

- javne zelene površine

- građevine i uređaji javne namjene

- javna rasvjeta

- groblja

- građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Članak 2.

1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

Članak 4.

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi općinski načelnik.

Članak 5.

I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vinodolske općine u 2022. godini objavit će se u „Službenom novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/14

URBROJ: 2170-34-02-22-154

Bribir, 22. prosinca 2022.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2255&mjesto=91253&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr