SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 46. Petak, 23. prosinca 2022.
OPĆINA MATULJI

69.

Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 23/14 i 25/22) i članka 32. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 29. studenog 2022. godine, donijelo je

O D L U K U

o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Matulji

I.

Temeljem provedenog izbora, utvrđuje se da su za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Matulji izabrani:

JAKOV DŽAFIĆ – član

MARINELA GALETIĆ SABO – zamjenica člana

VERONIKA GROHOVAC BERNETIĆ – članica

SARA BARAK – zamjenica članice

LUKA LOVRIĆ – član

RAUL SUŠANJ – zamjenik člana

DINO MARKIĆ – član

IVAN IVANKOVIĆ – zamjenik člana

TINA SECCARECCIA – članica

GLORIA KOVAČEVIĆ – zamjenica članice

SARA SUŠANJ – članica

SARA KORVA – zamjenica članice

BARBARA ŠVEŠKO – članica

NICOLE JURIČIĆ – zamjenica člana

na vrijeme od tri godine.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/22-01/0008

URBROJ: 2170-27-03-01/1-22-0020

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2253&mjesto=51211&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr