SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 47. Srijeda, 28. prosinca 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

69.

Na temelju članka 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine« broj: 52/18.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 13. sjednici održanoj 22. prosinca 2022., donosi

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom

Općine Vinodolske općine za 2023. godinu

I.

Ovom Odlukom se usvaja Godišnji plan upravljanja imovinom Općine Vinodolske općine za 2023. godinu kojeg je Općina Vinodolska općina u obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine« broj: 52/18.).

II.

Godišnjim planom upravljanja imovinom određuju se:

 • kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Općine Vinodolske općine,
 • provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije,
 • detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Vinodolske općine,
 • godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Vinodolske općine.

  Pobliži obvezni sadržaj Godišnjeg plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisana su Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj: 21/14.).

  III.

  Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vinodolske općine za 2023. godinu donosi Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine za razdoblje od godinu dana.

  IV.

  Općina Vinodolska općina dužna je do 30. rujna 2024. godine dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vinodolske općine za 2023. godinu.

  V.

  Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a objavit će se na službenoj internet stranici Općine Vinodolske općine i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj: 25/13., 85/15. i 69/22).

  KLASA: 024-02/22-01/14

  URBROJ: 2170-34-02-22-150

  Bribir, 22. prosinca 2022.

  Općinsko Vijeće Općine Vinodolske Općine

  Predsjednik Općinskog vijeća

  Dean Barac

 • http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2254&mjesto=91253&odluka=69
  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
  Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
  Programska podrška
  www.netcom.hr