SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 47. Srijeda, 28. prosinca 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

64.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 13. sjednici održanoj 22. prosinca 2022., donosi

ODLUKU

o produljenju važenja Plana ukupnog razvoja
Općine Vinodolske općine 2015. – 2020.

Članak 1.

Ovom Odlukom produljuje se važenje Plana ukupnog razvoja Općine Vinodolske općine 2015. – 2020. („Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 31/17. i 40/20.), do dana 31. prosinca 2023. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/14

URBROJ: 2170-34-02-22-145

Bribir, 22. prosinca 2022.

Općinsko Vijeće Općine Vinodolske Općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2254&mjesto=91253&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr