SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 47. Srijeda, 28. prosinca 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

63.

Na temelju članka 69. stavak 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj: 68/18., 115/18., 98/19., 32/20. i 145/20.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. stavak 1. podstavak 24. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20, 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 13. sjednici održanoj 22. prosinca 2022., donosi

I. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (državni sortimenti) na području Općine Vinodolske općine, u visini 10% od prodajne cijene proizvoda na panju.

Članak 2.

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na račun Općine Vinodolske općine IBAN broj: HR4524120091848800006.

Članak 3.

U Proračunu Općine Vinodolske općine za 2022. godinu planirani prihodi šumskog doprinosa iz članka 1. ovog Programa iznose 500.000,00 kn.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka koristiti će se

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Općinski načelnik Općine Vinodolske općine dužan je do kraja ožujka 2023. godine podnijeti Općinskom vijeću Općine Vinodolske općine izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

KLASA: 024-02/22-01/14

URBROJ: 2170-34-02 22-144

Bribir, 22. prosinca 2022.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2254&mjesto=91253&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr