SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 28. Ponedjeljak, 31. listopada 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
149

149.

Na temelju članka 12. stavak 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95) i članka 28. točka 16. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 27. listopada 2005. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Plan upravljanja lokalnim
vodama za 2005. godinu za slivno područje
»Gorski kotar«

Članak 1.

Daje se suglasnost na Plan upravljanja lokalnim vodama za 2005. godinu za slivno područje »Gorski kotar«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02/85

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-3

Rijeka, 27. listopada 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

Na temelju članka 183. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 121/03), članka 4. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (»Narodne novine« broj 121/99, 133/99 i 112/00) i članka 28. točka 16. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj dana 27. listopada 2005. godine, donijela je

ODLUKU
o dopuni Odluke o mrtvozorenju na području
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 33/03, 16/04, 33/04, 3/05 i 18/05), u članku 3., stavku 1.:

- MRKOPALJ, dodaju se riječi »ROZMARI TUSIĆ, viša medicinska sestra«

- RAVNA GORA, dodaju se riječi »ROZMARI TUSIĆ, viša medicinska sestra«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02/98

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-3

Rijeka, 27. listopada 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=142&mjesto=00001&odluka=149
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr