SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 46. Petak, 23. prosinca 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

77.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko- goranske županije” broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), a slijedom prijedloga pročelnika upravnih odjela Grada Novog Vinodolskog, u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 38/22) i Proračunom Grada Novog Vinodolskog za 2022. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 30/21) dana 16. prosinca  2022. godine, gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., donosi

IZMJENE I DOPUNE

Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2022. godinu

I.

U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2022. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 4/22; u daljnjem tekstu: Plan) Privitak I., odnosno tablica iz točke II. Plana mijenja se na sljedeći način:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

II.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavljuju se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije” i na mrežnoj stranici Grada Novog Vinodolskog (www.novi-vinodolski.hr).

KLASA: 112-01/15-01/1

URBROJ: 2170/11-04-22-20

U Novom Vinodolskom, dana 16. prosinca 2022. godine

GRADONAČELNIK

Tomislav Cvitković, univ. spec. oec.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2253&mjesto=51250&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr