SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 28. Ponedjeljak, 31. listopada 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
149

146.

Na temelju članka 44. stavak 1. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici od 27. listopada 2005. godine donijela

ODLUKU
o osnivanju Odbora
za mlade Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom se Odlukom, kao stalno radno tijelo Županijske skupštine, osniva Odbor za mlade Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Odbor).

Članak 2.

Odbor:

- razmatra pitanja vezana uz problematiku mladih u Primorsko-goranskoj županiji te u svezi s tim podnosi Županijskoj skupštini odgovarajuće prijedloge;

- zalaže se na provedbi Nacionalnog programa djelovanja za mlade i inicira donošenje sličnih programa na lokalnoj razini, te pri tom surađuje sa civilnim sektorom kao okosnicom razvoja demokratskog društva;

- potiče međusobnu suradnju i razmjenu iskustava udruga mladih i pomladaka političkih stranaka;

- usklađuje i javnosti predstavlja interese mladih u Primorsko-goranskoj županiji;

- potiče rad organizacija mladih kao instrumenta utjecaja na promjene u društvu

- razvija suradnju sa srodnim organizacijama u drugim županijama i susjednim regijama izvan Republike Hrvatske.

Članak 3.

Odbor ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana koji se biraju iz reda članova Skupštine na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja.

Članak 4.

Na način rada Odbora primjenjuju se odredbe Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za Odbor obavlja Ured župana, Županijske skupštine i Poglavarstva.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02/88

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-3

Rijeka, 27. listopada 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=142&mjesto=00001&odluka=146
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr