SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 46. Petak, 23. prosinca 2022.
OPĆINA MATULJI

63.

Temeljem članka 37. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6721 i 23/21) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 20.12.2022. godine donosi

PROGRAM

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2023. GODINU

Članak 1.

(1) Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture utvrđuju se građevine komunalne infrastrukture koje se planiraju graditi u 2023. godini na području Općine Matulji.

(2) Programom građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu planiraju se graditi građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi na uređenim dijelovima građevinskog područja, te postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati.

(3) Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja (procjenu troškova građenja) komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja, razvrstane prema vrsti komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Programom se planiraju graditi građevine komunalne infrastrukture prema vrstama, procijenjenim vrijednostima i izvorima financiranja kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

(1) Unutar vrsta komunalne infrastrukture iz članka 2. ovog Programa, građevine koje se planiraju graditi razvrstane su prema područjima u kojim je planirana gradnja s opisom troškova i procijenjenom vrijednosti.

(2) Gradnja građevina komunalne infrastrukture radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja planira se kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

(3) Gradnja građevina komunalne infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskog područja planira se kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Rekonstrukcija postojećih građevina komunalne infrastrukture planira se kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.

KLASA: 400-02/22-01/0018

URBROJ: 2170-27-01/1-22-0002

Matulji, 20.12.2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

PREDSJEDNIK

Slobodan Juračić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2253&mjesto=51211&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr