SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
GRAD KRK

92.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine, donijelo je

II. IZMJENE

Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2022. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2022. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/22 i 30/22) članak 2. mijenja se i glasi:

“Radi ostvarivanja Programa u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu osiguravaju se sredstva kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Program predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi na području grada Krka provodi ustanova kojoj je osnivač Grad Krk: Dječji vrtić “Katarina Frankopan“ Krk, te su za provođenje programa Ustanove u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu osigurana sredstva u iznosu od 24.434.238,84 kuna.“

Članak 2.

Ove II. Izmjene Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu prvog dana od dana objave.

KLASA: 402-02/22-01/01

URBROJ: 2170-09-01-22-41

Krk, 14. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51500&odluka=92
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr