SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
GRAD KRK

77.

Na temelju odredbe članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/ 03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 24/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine, donijelo je

PLAN

raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Krka.

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 21.400,00 eura i to:

• 20.000,00 eura (po m2 na temelju izdanih Rješenja Grada Krka);

• 1.400,00 eura (od poreza na dobit).

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

KLASA: 412-04/22-01/05

URBROJ:2170-09-01-22-4

Krk, 14. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51500&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr