SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 28. Ponedjeljak, 31. listopada 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
143

137.

Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 52/90 pročišćeni tekst, 5/91, 9/91, 61/91, 26/93, 76/99, 13/02 i 160/04), a u svezi zahtjeva »PLINACRO« d.o.o. iz Zagreba i članka 28. točka 16. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština na sjednici održanoj dana 27. listopada 2005. godine donijela je

ODLUKU
o odobrenju čiste sječe šume radi izgradnje
magistralnog plinovoda Pula - Karlovac na području
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Odobrava se investitoru tvrtki PLINACRO« d.o.o. iz Zagreba čista sječa šume u državnom vlasništvu, radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula-Karlovac DN 500/75, na dijelovima sljedećih katastarskih čestica:

- katastarska općina Puharska:

. 1/1, z.k.ul.br. 444, u površini 26161 m2

. 1/131, z.k.ul.br. 448, u površini 1067 m2

. 1/132, z.k.ul.br. 448, u površini 112 m2,

- katastarska općina Rukavac Gornji:

. 130/1, z.k.ul.br. 237, u površini 365 m2

- katastarske općine Jelenje:

. 4192/45, z.k.ul.br. 1837, u površini 433 m2

. 4192/1, z.k.ul.br. 1837, u površini 2207 m2

. 4192/6, z.k.ul.br. 1837, u površini 47 m2

. 4331/1, z.k.ul.br. 1837, u površini 4081 m2

. 4776/1, z.k.ul.br. 1837, u površini 2283 m2

. 4904, z.k.ul.br. 1837, u površini 5018 m2

. 4891, z.k.ul.br. 1837, u površini 2790 m2

- katastarska općina Podhum:

. 3177, z.k.ul.br. 1026, u površini 326 m2

- katastarska općina Krasica:

. 4490, z.k.ul.br. 2114, u površini 342 m2

. 4313, z.k.ul.br. 2114, u površini 18 m2

- katastarska općina Fužine:

. 2724/3, z.k.ul.br. 485, u površini 2158 m2

. 1031/4 , pl.br. 492, u površini 128 m2

- katastarska općina Lič:

. 4240, z.k.ul.br. 1502, u površini 2 m2

. 4230, z.k.ul.br. 1502, u površini1003 m2

. 4256/1, z.k.ul.br. 1502, u površini 4333 m2

. 4037/1, z.k.ul.br. 1502, u površini 1052 m2

- katastarska općina Lokve:

. 4268/1, z.k.ul.br. 443, u površini 4494 m2

. 4316/1, z.k.ul.br. 443, u površini 1836 m2

. 4309/1, pl.br. 428, u površini 878 m2

- katastarska općina Delnice:

. 10709/1, z.k.ul.br. 2303, u površini 916 m2

. 10709/53, pl.br. 1251, u površini 1300 m2

. 10740/2, z.k.ul.br. 184, u površini 1666 m2

. 10709/51, pl.br. 1251, u površini 1534 m2

. 10709/49, pl.br. 1251, u površini 176 m2

. 10709/65, pl.br. 1251, u površini 78 m2

. 10709/63, pl.br. 1251, u površini 612 m2

. 10709/9, z.k.ul.br. 2350, u površini 3014 m2

. 10709/11, z.k.ul.br. 1824, u površini 1343 m2

. 10709/5, z.k.ul.br. 2303, u površini 52 m2

. 4355/1, z.k.ul.br. 2303, u površini 5540 m2

. 3335/1, z.k.ul.br. 448, u površini 1933 m2

. 3333/1, z.k.ul.br. 2303, u površini 7725 m2

- katastarska općina Vrbovsko:

. 203, z.k.ul.br. 1633, u površini 7550 m2

- katastarska općina Gomirsko-Vrbovsko:

. 92, z.k.ul.br. 399, u površini 5342 m2

Članak 2.

Čista sječa izvršit će se sukladno lokacijskoj dozvoli Uprave za prostorno uređenje, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske, (Klasa: UP/I-350-05/05-01/08, Urbroj: 531-06-05-06NK) od 28. veljače 2005. godine, a nakon ishođenja građevinske dozvole, te Posebnim uvjetima građenja (Ur.broj: DIR-07-MŠ/04-2344 od 26. svibnja 2004. g.), Prethodnoj suglasnosti (Ur.broj: BU-06-2004-549/4 od 11. veljače 2005. g.) odnosno Suglasnosti na glavni projekt (Ur.broj: DE-01-2005-543 od 8. veljače 2005. g.) izdatih od Hrvatskih šuma d.o.o.

Članak 3.

Prije čiste sječe šume investitor PLINACRO« d.o.o. Zagreb dužan je zaključiti Ugovor o osnivanju služnosti temeljem Odluke Povjerenstva za imovinu Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 940-06/05-02/230, ur.broj: 50441-05 od 7. rujna 2005.g.) radi stjecanja pravnog osnova za čistu sječu šume u ime vlasnika šuma i ishoditi u zemljišnim knjigama upis prava služnosti na katastarskim česticama iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

PLINACRO d.o.o. je dužan u roku od 3 godine od donošenja ove Odluke navedeno zemljište privesti namjeni u skladu s člankom 1. ove Odluke.

Ako PLINACRO d.o.o. ne privede namjeni zemljište u roku navedenom u stavku 1. ovog članka, dužan je izvršiti pošumljavanje katastarskih čestica na kojima je izvršena čista sječa šume u roku od godine dana od isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

Članak 5.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja šumarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02/89

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-3

Rijeka, 27. listopada 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=142&mjesto=00001&odluka=137
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr