SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 44. Ponedjeljak, 19. prosinca 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

58.

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 61. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09, 15/13, 30/13 – pročišćeni tekst, 7/18, 2/19, 13/20, 41/20 – pročišćeni tekst i 8/21), općinski načelnik Općine Vinodolske općine, na prijedlog stručnih službi, dana 15. prosinca 2022. godine, donosi sljedeću

O D L U K U

o visini osnovice za obračun plaće službenika
i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Vinodolske općine

Članak 1.

Utvrđuje se osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolske općine u iznosu od 4.950,00 kuna/656,98 EUR bruto (po fiksnom tečaju konverzije 7,53450).

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/21).

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec siječanj 2023. godine koja će biti isplaćena u mjesecu veljači 2023. godine.

KLASA: 024-03/22-01/33

URBROJ: 2170-34-1-22-1

Bribir, 15. prosinca 2022.

Općinski načelnik

Daniel Grbić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2251&mjesto=91253&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr