SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 44. Ponedjeljak, 19. prosinca 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

51.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine» broj: 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 108. Statuta Općine Vinodolske općine («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 12. sjednici održanoj 14. prosinca 2022., donosi

PLAN

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU, OSNOVNOM OBRAZOVANJU
I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE ZA 2023. GODINU

iznosi izraženi u eurima

Članak 1.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

AKTIVNOSTI:

- Stipendije učenicima i studentima

- Programi dječjih vrtića i jaslica

- Programi osnovnog školstva

- Program Dječjeg vrtića «Cvrčak i mrav»

Članak 4.

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa je da se uz redovne programe stvore uvjeti za kvalitetnije obrazovanje djece, mladih i studenata, te da se subvencioniranjem cijene boravka djece u predškolskim ustanovama olakša roditeljima plaćanje boravka djeteta u dječjim vrtićima te da se potpomaganjem osnivanja i proširenja postojećeg omogući zaposlenim roditeljima kvalitetnije zbrinjavanje boravka djece.

Članak 5.

OPIS PROGRAMA

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i osnovnom i srednjem obrazovanju u Općini Vinodolskoj općini odvija se kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

- stipendiranje nadarenih učenika i studenata,

- subvencija boravka djece u vrtićima,

- subvencioniranje programa u osnovnim školama,

- subvencioniranja programa osnivanja dječjeg vrtića i osnivanje istog u vlasništvu Općine Vinodolske općine

Članak 6.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Program je podržan od strane stručnih suradnika i aktivista volontera po pojedinim mjesnim odborima, te od strane djelatnika zaposlenih u obrazovnim ustanovama na području Općine Vinodolske općine i susjednih Gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog.

Članak 7.

CILJEVI ZA 2022.

Potpomagati težnje prema boljem i kvalitetnijem pedagoškom standardu u osnovnim školama Općine Vinodolske općine. Isto tako osigurati kvalitetan organizirani predškolski odgoj na području Općine Vinodolske općine. Osigurati uvjete za nastavak stipendiranja uspješnih učenika i studenata.

Članak 8.

REALIZACIJA PROGRAMA

U 2023. godini planira se realizacija u iznosu od 769.016,63 eura , od čega:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 9.

OSOBA U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužena za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji programa je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 10.

Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/13

URBROJ: 2170-34-02-22-134

Bribir, 14. prosinca 2022.

Općinsko vijeće
Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2251&mjesto=91253&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr