SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 44. Ponedjeljak, 19. prosinca 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

49.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne Novine” broj: 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 48 . Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 12. sjednici održanoj 14. prosinca 2022., donosi

PROGRAM ODRŽAVANJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2023. godini na području Općine Vinodolske općine za komunalne djelatnosti:

- Odvodnja atmosferskih voda,

- Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

- Održavanje nerazvrstanih cesta,

- Održavanje javne rasvjete

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- Opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po pojedinim djelatnostima,

- Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2023. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini Vinodolskoj općini obuhvaća:

I. ODVODNJU ATMOSFERSKIH VODA

1. Redovno čišćenje uređaja za odvodnju atmosferskih voda na području naselja Općine Vinodolske općine – ukupno 30 slivnika.

Izvor financiranja je šumski doprinos u iznosu od 2.666,67 EUR

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

1. Redovito čišćenje javnih površina:

- Čišćenje centara naselja Drivenik, Tribalj, Grižane-Belgrad i Bribir

2. Redovito čišćenje i održavanje zelenih površina i to:

- Čišćenje svih travnatih površina u parkovima u centrima naselja,

- Košenje trave kosilicama i flaksericama na sljedećim površinama:

- Površina parka i zelenih površina u centru Bribira

- Zelena površine u centru Grižana

- Park u Triblju

- Zelene površine u Driveniku

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini na području Općine Vinodolske općine u ukupnom iznosu od 186.473,65 eura osiguravaju se iz sredstava:

- komunalne naknade: 126.178,25 EUR,

- šumskog doprinosa u iznosu od 60.295,40 EUR

Članak 4.

Ukoliko se proračunski prihodi neće ostvarivati u planiranom iznosu, izdaci iz ovog Programa realizirati će se proporcionalno u visini ostvarenih prihoda Proračuna Općine Vinodolske općine.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2023. i objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 024-02/22-01/13

URBROJ: 2170-34-02-22-132

Bribir, 14. prosinca 2022.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2251&mjesto=91253&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr