SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 44. Ponedjeljak, 19. prosinca 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

43.

Na temelju članka 40., 41.,42. i članka 43. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj: 144/21.), članka 48. i 108. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 12. sjednici održanoj 14. prosinca 2022., donosi

PRORAČUN

OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE ZA 2023. GODINU
S PROJEKCIJOM ZA 2024. – 2025. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Vinodolske općine za 2023. u iznosu od 2.890.644,39 EUR s projekcijom za 2024.- 2025. godinu sastoji se od:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi proračuna s projekcijom 2024.-2025. godine po ekonomskoj klasifikaciji te rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja/financiranja.

Članak 3.

Posebni dio proračuna s projekcijom 2024.- 2025. godine sadrži prikaz po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika.

Članak 4.

Ovaj Proračun s projekcijom objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2023..

KLASA: 024-02/22-01/13

URBROJ: 2170-34-02-22-129

Bribir, 14. prosinca 2022.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2251&mjesto=91253&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr