SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 41. Utorak, 6. prosinca 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

75.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10), članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na prijedlog gradonačelnika, na 13. sjednici održanoj dana 30. studenog 2022. godine, donosi

O D L U K U

o koeficijentima za obračun plaća službenika
i namještenika u upravnim tijelima
Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog iznose :

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Najkasnije u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnost donijet će pojedinačna rješenja o plaći službenika i namještenika zaposlenih u Upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog.

Gradonačelnik će u roku iz stavka 1. ovoga članka donijeti rješenja o plaći pročelnika upravnih tijela Grada Novog Vinodolskog.

Članak 5.

Osnovica za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog utvrđuje se odlukom gradonačelnika.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/18).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 120-01/22-01/2

URBROJ: 2170-11-01-22-2

Novi Vinodolski, 30. studenog 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2248&mjesto=51250&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr