SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 41. Utorak, 6. prosinca 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

74.

Na temelju članka 35. točka 4., članka 53. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 18/14, 4,/18, 5/20 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 13. sjednici održanoj dana 30. studenog 2022. godine donosi

ODLUKU

o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu rada Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/14, 34/17, 4/18 i 31/22 u daljnjem tekstu: Odluka) članak 14. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

„U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom, gradonačelnik može službenika koji ispunjava uvjete za pročelnika rješenjem privremeno ovlastiti za obavljanje poslova pročelnika, odnosno donijeti rješenje o imenovanju službenika ovlaštenog za privremeno obavljanje poslova pročelnika.

U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, gradonačelnik može službenika koji ispunjava uvjete za pročelnika rješenjem privremeno ovlastiti za obavljanje poslova pročelnika, odnosno donijeti rješenje o imenovanju službenika ovlaštenog za privremeno obavljanje poslova pročelnika

Članak 3. Odluke se briše.

Članak 4. Odluke postaje članak 3.

Članak 2.

Ovlašćuje se Komisija za Statut i Poslovnik za utvrđivanje i izdavanje pročišćenog teksta Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

KLASA: 030-02/14-20/2

URBROJ: 2170-11-01-22-6

Novi Vinodolski, 30. studenog 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2248&mjesto=51250&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr