SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 41. Utorak, 6. prosinca 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

73.

Na temelju članka 31. stavak 2. i članka 31.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 21. i 29. stavak 4. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 13. sjednici održanoj dana 30. studenog 2022. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o izmjenama Odluke o određivanju naknade
troškova za rad članova Gradskog vijeća i članova
radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika
te osoba izabranih na određene dužnosti

Članak 1.

U Odluci o određivanju naknade troškova za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika te osoba izabranih na određene dužnosti („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/21; u daljnjem tekstu: Odluka) članak 2. mijenja se i glasi:

„Naknada iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

- član Gradskog vijeća ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 500,00 kn / 66,36 EUR,

- predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 750,00 kn / 99,54 EUR,

- potpredsjednik Gradskog vijeća ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 650,00 kn / 86,26 EUR,

- predsjednik Vijeća mjesnog odbora ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 275,00 kn / 36,49 EUR.“.

Članak 2.

U članku 3. Odluke iza riječi: 140,00 kn stavlja se povlaka i dodaju se riječi 18,58 EUR.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Upravni odjel za financije i javnu nabavu izvršit će isplate preostalih naknada u 2022. godini članovima Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog u skladu s odredbama ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“

KLASA: 007-01/21-10/2

URBROJ: 2170-11-01-22-4

Novi Vinodolski, 30. studenog 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2248&mjesto=51250&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr