SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 41. Utorak, 6. prosinca 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

66.

Na temelju članka 114.b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN RH broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 12/13, 18/14, 4/18, 3/20, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 13. sjednici održanoj dana 30. studenog 2022. godine donosi

PLAN

raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 2.700,00 EUR i to:

- 1.600,00 EUR temeljem površine objekta u kojem se obavlja gospodarska djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline,

- 1.100,00 EUR temeljem stope od 0,05% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem gospodarske djelatnosti u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Članak 3.

Raspored financijskih sredstava iz članka 2. po projektima utvrđuje se kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ovaj Plan objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

 

 

 

KLASA: 363-02/22-01/33

URBROJ: 2170-11-01-22-2

Novi Vinodolski, 30. studenog 2022.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2248&mjesto=51250&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr