SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 41. Utorak, 6. prosinca 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

65.

Na temelju članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ br. 12/13, 18/14, 4/18, 3/20, 5/20 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 13. sjednici održanoj dana 30. studenog 2022. godine donosi

PROGRAM

korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2023. godinu

Članak 1.

Ovim programom utvrđuje se namjensko korištenje dijela od 30% sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a koji su prihod jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi.

Članak 2.

Iznos dijela od 30% naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koji su prihod proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2023. godinu planira se u iznosu od 1.300,00 EUR.

Članak 3.

Raspored financijskih sredstava iz članka 2. po projektima utvrđuje se kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 1. 1. 2023. godine.

KLASA: 361-04/22-01/4

URBROJ: 2170-11-01-22-2

Novi Vinodolski, 30. studenog 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2248&mjesto=51250&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr