SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 41. Utorak, 6. prosinca 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

62.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/13, 18/14 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 13. sjednici održanoj 30. studenog 2022. godine donijelo je

PROGRAM

RAZVOJ GOSPODARSTVA ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Svrha Programa Razvoj gospodarstva Grada Novog Vinodolskog je osiguranje sredstava za financiranje projekata u području poljoprivrede, za podršku malom gospodarstvu te za unaprjeđenje turizma.

Članak 2.

Rezultati ovog Programa mjerit će se provedbom Lokalne razvojne strategije LAG-a Vinodol odnosno povlačenjem sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) od strane poduzetnika s područja LAG-a Vinodol i Grada Novi Vinodolski, zatim realizacijom aktivnosti udruge pčelara, kao i savjetovanjem u vezi s poslovanjem i upravljanjem poljoprivrednih gospodarstava te organizacijom događanja i sajmova u suradnji s Centrom za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ. U svrhu promocije poljoprivrednih proizvoda dostupnih na području Grada izradit će se promotivni materijali.

Ovaj Program rezultirat će provedbom novih mjera poticanja poduzetništva, nastavkom sufinanciranja kamata na odobrene poduzetničke kredite, intenzivnijom suradnjom s Udruženjem obrtnika Grada Novog Vinodolskog u svrhu razvoja zajedničkih projekata i organizacije aktivnosti od interesa obrtnika i poduzetnika s područja grada Novog Vinodolskog, uključujući organizaciju potrebnih edukacija namijenjenih unaprjeđenju poslovanja obrtnika i poduzetnika (npr. marketing, zakonske regulative, stručne edukacije za kadrove u ugostiteljstvu) te sufinanciranjem cijene odvoza fizičkim osobama koje se bave pružanjem ugostiteljskih usluga (smještaja) u domaćinstvu, a koje su novim Zakonom o gospodarenju otpadom izjednačene s velikim gospodarskim subjektima.

Podrška programima u turizmu omogućit će još kvalitetniju informiranost turista kroz nabavu digitalnih info-panela u centru grada, sanacijom oglasnih ploča, sufinanciranjem izrade turističkog informatora s planom grada. Također Program će doprinijeti promociji Kvarnera kao avio destinaciji putem udruženog oglašavanja te omogućiti financiranje turističke ambulante.

Ovaj program rezultirat će i pružanjem potpore kulturno zabavnim manifestacijama u organizaciji Turističke zajednice Grada Novog Vinodolskog.

Članak 3.

Za realizaciju ovog Programa u Proračunu Grada Novog Vinodolskog planirana su sredstva u iznosu od 197.100 eura.

Ovaj Program financirat će se od boravišne pristojbe (za programe i projekte u turizmu) te ostalih nenamjenskih proračunskih prihoda.

Članak 4.

Ukupni prihod iz članka 3. ovog Programa raspoređuje se na četiri programske cjeline izraženo u eurima kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji Programa su gradonačelnik i pročelnik Upravnog odjela za razvoj i gospodarstvo.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a primjenjuje se od 1. siječnja 2023.godine.

KLASA: 400-02/22-01/7

URBROJ: 2170-11-01-22-10

Novi Vinodolski, 30. studenog 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2248&mjesto=51250&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr