SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 41. Utorak, 6. prosinca 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

60.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/13, 18/14 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 13. sjednici održanoj 30. studenog 2022. godine donijelo je

PROGRAM

PROMOCIJA I INFORMIRANJE
ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Svrha Programa Promocija i informiranje Grada Novog Vinodolskog je osiguranje sredstava za financiranje aktivnosti informiranja građana u svim vrstama medija, putem službene Internet stranice Grada i društvenih mreža te marketinga i izdavaštva.

Članak 2.

Rezultati ovog Programa mjerit će se zastupljenošću u elektronskim medijima, lokalnim tiskovinama (npr. Primorski list, Kanal RI, Internet portal Tunera INFO, i sl.).

Ovaj Program rezultirat će izdavanjem Novljanskog lista, časopisa Grada Novog Vinodolskog koji dva puta godišnje objedinjuje i na ovaj način čuva uspomene na događaje, ljude i projekte važne za lokalno stanovništvo.

Promocija i informiranje kroz Internet stranicu Grada Novog Vinodolskog i društvenu mrežu Facebook omogućit će ne samo ispunjavanje zakonskih obveza vezano uz transparentnost rada Gradske uprave, već i kvalitetniju informiranost stanovništva o projektima Grada, natječajima, događanjima, pogodnostima koje građani mogu ostvariti kao i o aktivnostima gradskih ustanova, postignućima udrugama i mnogo više.

Članak 3.

Za realizaciju ovog Programa u Proračunu Grada Novog Vinodolskog planirana su sredstva u iznosu od 29.900,00 eura.

Ovaj Program financirat će se od iz poreznih i nenamjenskih proračunskih prihoda.

Članak 4.

Ukupni prihod iz članka 3. ovog Programa raspoređuje se na četiri programske cjeline izraženo u eurima kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji Programa su gradonačelnik i pročelnik Upravnog odjela za razvoj i gospodarstvo.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a primjenjuje se od 1. siječnja 2023.godine.

KLASA: 400-02/22-01/7

URBROJ: 2170-11-01-22-9

Novi Vinodolski, 30. studenog 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2248&mjesto=51250&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr