SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 41. Utorak, 6. prosinca 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

59.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog je na svojoj 13. sjednici održanoj dana 30. studenog 2022. godine donosi

PROGRAM

JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Članak 1.

Svrha Programa javnih potreba u sportu Grada Novi Vinodolski je osigurati djeci i mladima Grada Novi Vinodolski preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih dostignuća i poticanje i promicanje sporta kao zdravog načina života. Također kao jedna od važnijih društvenih čimbenika predstavlja važnu odgojno obrazovnu djelatnost.

Članak 2.

Cilj Programa je omogućiti što većem broju djece bavljenje organiziranim sportskim aktivnostima pod stručnim vodstvom te nadzorom medicinskog osoblja kao i bavljenje sportom u natjecateljskom dijelu programa.

Članak 3.

Rezultati ovog Programa mjerit će se brojem zahvaćene djece u programima i aktivnostima sportskih udruga kao i dosegom kvalitete i sportskih rezultata u realizaciji natjecateljskog dijela aktivnosti udruga. Rezultati ovog Programa mjere se kroz redovno provođenje sportske i zdravstvene kulture koja je dostupna svoj djeci kroz sportske udruge, te je na prvom mjestu odgojni rad s djecom, a ne prvenstveno sportski rezultati.

Učinci provođenja ovog Programa vrlo su opći, a neki su nemjerljivi kroz druženje i upoznavanje, senzibilizacija djece na društvene pojave i oblike, a oni koji imaju pokazatelje vidljivi su na nizu elemenata društvenih segmenata, a što je najvažnije zdravlje djece i mladih u fizičkom ili mentalnom smislu. Također učinci provođenja ovog programa se očituju u poboljšanju kvalitete uvjeta življenja, smanjenje svih vrsta ovisnosti, smanjenje nasilnog ponašanja kod mladih, poboljšanja verbalne komunikacije.

Kod kapitalnih projekata, uz projekt gradnje sportske dvorane, planirani su projekti uređenja igrališta malih sportova u Donjem Zagonu te opremanja igrališta malih sportova u Klenovici. Također se planira izraditi projekt rekonstrukcije teniskog igrališta u Parku dr. Franje Tuđmana.

Kapitalnim projektom izgradnje nove sportske dvorane planira se daljni razvoj i unaprjeđenje sporta na području Grada Novog Vinodolskog. Izgradnjom dvorane stvorit će se uvjeti za odigravanje svih sportova što do sada nije bio slučaj, obzirom da dvorana OŠ Ivana Mažuranića svojim dimenzijama ne zadovoljava uvjete za odigravanje sportova kao što su rukomet i mali nogomet. Nova sportska dvorana omogućit će osnivanje novih sportskih klubova, čime se očekuje povećani broj djece i mladih koji se bave sportom, te povećani broj odraslih osoba koje se bave sportom i rekreacijom.

Uređenje igrališta malih sportova u Donjem Zagonu obuhvatit će sanaciju podloge igrališta, dok se projekt opremanja igrališta malih sportova u Klenovici odnosi na postavljanje nove podloge te ostale sportske opreme za mali nogomet, rukomet i košarku. Projekt u Klenovici će se prijaviti na natječaj Ministarstva turizma i sporta. Uređenjem i opremanjem igrališta u Donjem Zagonu i Klenovici očekuje se povećani broj djece, mladih i odraslih osoba koje se bave sportom i rekreacijom, te se stvaraju uvjeti za provođenje projekata i programa sportskih i drugih klubova i udruga.

Članak 4.

Program javnih potreba u sportu sastoji se od tri programske cjeline s podcjelinama:

1. Donacije sportskim i rekreacijskim udrugama

2. Sportske manifestacije:

- Fit4Novi

- Sportske manifestacije koje provode udruge

- Ostale sportske manifestacije

- malonogometni turnir

3. Sportski objekti i druga ulaganja

- Održavanje sportskih objekata i nabavka opreme

- Gradnja sportske dvorane Bahalin

- Uređenje igrališta malih sportova u Donjem Zagonu

- Projekt rekonstrukcije teniskog igrališta u parku

- Opremanje igrališta malih sportova u Klenovici

Članak 5.

Za potrebe provođenja svih programa koji su sastavni dio Programa javnih potreba u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi Grada Novi Vinodolski u 2023. godini u Proračunu je potrebno osigurati sredstva u iznosu od 1.028.700 EUR. Program će se financirati iz ostalih nenamjenskih prihoda, prihoda od prodaje Grada Novi Vinodolski te prihoda iz nacionalnih izvora.

Plan kapitalnih ulaganja u 2024. i 2025 godini je:

2024. godina

- održavanje sportskih objekata i nabavka opreme: 39.800,00 EUR

- sportska dvorana Bahalin: 4.061.300,00 EUR

2025. godina

- održavanje sportskih objekata i nabavka opreme: 39.800,00 EUR

- sportska dvorana Bahalin: 676.900,00 EUR

- proširenje igrališta malih sportova u Ledenicama: 92.900,00 EUR

U realizaciju navedenog Programa uključeni su treneri sportskih udruga, liječnici, djelatnici klubova, suci i druge stručne osobe sportskih klubova. Koordinaciju i nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava provodi Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje i Upravni odjel za financije i javnu nabavu.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu od 1. siječnja 2023. godine.

KLASA: 400-02/22-01/7

URBROJ: 2170-11-01-22-6

Novi Vinodolski, 30. studenog 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2248&mjesto=51250&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr