SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 39. Ponedjeljak, 28. studenog 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

236.

Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16-pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 21. studenoga 2022. godine, donio je

P R A V I L N I K

o dopuni Pravilnika o općim uvjetima
dodjele subvencija i pomoći iz Proračuna
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Pravilniku o općim uvjetima dodjele subvencija i pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 14/13, 6/14 i 33/19), u članku 4. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Iznimno, iz opravdanih razloga, nadležna tijela mogu prijedlog o rasporedu sredstava dostaviti na odlučivanje Županu odnosno Županijskoj skupštini i izvan roka iz stavka 2. ovog članka“.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/46

URBROJ: 2170-01-01/6-22-5

Rijeka, 21. studenoga 2022.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2246&mjesto=00001&odluka=236
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr