SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 36. Petak, 11. studenog 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

234.

Na temelju članka 74. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije („Narodne novine“ broj 3/15, 38/15, 69/19 i 47/20), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici održanoj 5. svibnja 2022. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA U LUKAMA OTVORENIM ZA
JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA NA PODRUČJU
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 40/20 i 21/21) članak 81. mijenja se i glasi:

„Članak 81.

Lučko područje luke Novi Vinodolski sastoji se od: luke Novi Vinodolski i bazena Suha Ričina.

• Lučko područje luke Novi Vinodolski na dijelu k.o. Novi, čini poligon točaka od 1 do 33 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

• Lučko područje luke Novi Vinodolski – bazen Suha Ričina na dijelu k.o. Novi, čini poligon točaka od 1 do 47 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, nakon čega će se objaviti u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/3

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-15

Rijeka, 5. svibnja 2022.

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

 

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2243&mjesto=00001&odluka=234
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr