SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 36. Petak, 11. studenog 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

232.

Na temelju članka 3. stavak 4. i članka 23. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj 16/19), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16-pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije dana 2. studenog 2022. godine donio je

O D L U K U

o proglašenju prirodne nepogode od suše

I.

Proglašavam prirodnu nepogodu od suše za područje Grada Čabra, zbog šteta uzrokovanih dugotrajnom sušom, koja je trajala u vremenu od 15. travnja do 15. rujna 2022. godine.

Budući da je riječ o šteti koja prema procjeni Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ispunjava uvjete da je prirod (rod) umanjen najmanje 30% prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području Grada Čabra, te time ispunjava uvjete iz članka 3. stavak 4. Zakona, na prijedlog gradonačelnika Čabra, proglašavam prirodnu nepogodu.

II.

Obvezuje se Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da ovu Odluku o proglašenju prirodne nepogode unese u Registar šteta od prirodnih nepogoda, te istu dostavi jedinici lokalne samouprave na čijem području je prirodna nepogoda proglašena.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 361-06/22-01/7

URBROJ: 2170-01-03/3-22-2

Rijeka, 2. studenog 2022.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2243&mjesto=00001&odluka=232
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr