SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 27. Petak, 21. listopada 2005.
GRAD KRALJEVICA
3B2 HTML

25.

Temeljem članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« broj 34/01) i članka 21. Poslovnika o radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 3. sjednici održanoj dana 12. listopada 2005. godine donosi

ODLUKU
o izboru članova Odbora za dodjelu javnih priznanja

Članak 1.

U Odbor za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Kraljevice izabrani su:

1. Gordana Černi, za predsjednicu

2. Neda Stefani, za dopredsjednicu

3. Ivanka Rakić za člana

4. Vlastimir Čolaković, za člana

5. Ivana Lekan, za člana.

Članak 2.

Odbor za dodjelu javnih priznanja predlaže Vijeću dodjelu gradskih priznanja, proglašenje osobe za počasnog građanina Grada Kraljevice te osobe kojima se dodjeljuju javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinose od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada.

Članak 3.

Mandat predsjednika, dopredsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja traje do isteka mandata ovog saziva Gradskog vijeća.

Članak 4.

Odluka o izboru članova Odbora za dodjelu javnih priznanja objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osam dana od dana objave.

Klasa: 021-05/05-04/13

Ur. broj: 2170/08-08-05-01

Kraljevica, 12. listopada 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Danijel Frka, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr