SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 35. Utorak, 8. studenog 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

40.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 11. sjednici održanoj 4. studenog 2022., donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti za potpis Ugovora

Članak 1.

Općina Vinodolska Općina pokrenula je u postupak Javne nabave - mješovite nabave u predmetu – Modernizacija sustava javne rasvjete, evidencijski broj J-22-45.

Članak 2.

U otvorenom roku za dostavu ponude zaprimljene su dvije ponude.

Ponuda Zajednice ponuditelja: Mea Trade d.o.o., Jordanovac 60, 10000 Zagreb, OIB: 37942840927, zastupana po direktoru Nikoli Barunu i Grenke Hrvatska d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 40, 10000 Zagreb, zastupan po direktoru Zdravku Piliću, odabrana je kao najpovoljnija.

Članak 3.

Po završetku modernizacije sustava javne rasvjete, u svrhu ugovaranja dijela predmeta nabave iz članka 1. ove Odluke, koji se odnosi na najam sustava javne rasvjete za održavanje na rok od 7 godina, u iznosu od 66.354,32 kuna/mjesečno s uključenim PDV-om/8.806,73 eur-a (fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna), ovom Odlukom ujedno se daje i suglasnost odgovornoj osobi Općine Vinodolske općine za potpisivanje Ugovora s članom zajednice ponuditelja Grenke Hrvatska d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 40, 10000 Zagreb, zastupan po direktoru Zdravku Piliću.

Članak 4.

Odgovorna osoba Općine Vinodolske općine, kao javnog naručitelja, je općinski načelnik Daniel Grbić, koji se ovlašćuje za potpis Ugovora u predmetu javne nabave iz članka 1. i 3. ove Odluke.

Članak 5.

Ova suglasnost daje se na temelju dokumenata Zapisnik o otvaranju ponuda i Ponude koji je prilog ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/12

URBROJ: 2107-3-02-22-120

Bribir, 4. studenoga 2022.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

Vinodolska općina

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2242&mjesto=91253&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr