SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 34. Četvrtak, 3. studenog 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

226.

Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o sudovima („Narodne novinebroj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22 i 60/22), članka 41. stavka 2. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novinebroj 84/11,143/12, 148/13, 56/15 i 126/19), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novinebroj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novinebroj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 13. sjednici održanoj 26. listopada 2022. godine donijela je

O D L U K U

o imenovanju sudaca porotnika za mladež
Županijskog suda u Rijeci

Članak 1.

Za suce porotnike za mladež Županijskog suda u Rijeci imenuju se:

1. Renata Lisac

2. Ana Mužević Babič

3. Igor Gržetić

4. Marko Smoljan

5. Vitomir Lipovac

6. Ivan Podnar

7. Albert Butorac

Članak 2.

Suci porotnici iz članka 1. ove Odluke imenuju se na četiri godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom imenovanja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

 

KLASA: 024-04/22-01/7

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-25

Rijeka, 26. listopada 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2241&mjesto=00001&odluka=226
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr