SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 34. Četvrtak, 3. studenog 2022.
OPĆINA MATULJI

48.

Na temelju stavka članka 18. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novinebroj 144/21) te članka 32. i 81. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županijebroj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 25.10.2022. godine donosi

Odluku o izmjeni

Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji
za 2022. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2022. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije„ broj 34/21), članak 35. mijenja se i glasi:

„Obveze na ime otplate glavnice i kamata po tekućim kreditima Erste&Steiermärkische Bank d.d. i Hrvatske banke za obnovu i razvitak iskazane su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2022. godinu, odnosno u Posebnom dijelu Proračuna - Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel, Program 2017 Upravljanje imovinom, Aktivnost A201703 Izdaci financiranja u iznosu od 4.030.000,00 kuna, od čega se na otplatu glavnice odnosi 3.530.000,00 kuna, a na kamate 500.000,00 kuna.“

Članak 2.

U članku 36. stavku 1. iznos „48.618.917“ mijenja se iznosom „43.834.707,00“.

U članku 36. stavku 1. točki 7. iznos 20.000.000 mijenja se iznosom „14.900.000,00“.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

 

KLASA: 400-08/21-01/0016

URBROJ: 2170-27-01/1-22-0006

Matulji, 25.10.2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

PREDSJEDNIK

Slobodan Juračić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2241&mjesto=51211&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr