SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 32. Utorak, 18. listopada 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

37.

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 10. sjednici održanoj 28. rujna 2022. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
VINODOLSKE OPĆINE ZA 2022. GODINU
(od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine)

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vinodolske općine za 2022. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa zaduživanja/financiranja.

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazani po skupinama, podskupinama i odjeljcima utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja/financiranja Proračuna za 2022. godinu, kako slijedi.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani po organizacijskoj klasifikaciji planirani su i izvršeni u Posebnom dijelu (II. Posebni dio) Proračuna za 2022. godinu, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vinodolske općine za 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

 

KLASA: 024-02/22-01/11

URBROJ: 2107-3-02-22-114

Bribir, 28. rujna 2022.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2239&mjesto=91253&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr