SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 27. Petak, 21. listopada 2005.
GRAD DELNICE
61

57.

Na temelju članka 16. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 18. listopada 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Projekta bilateralne suradnje pod nazivom »Plan lokalnog razvoja Mikroregija Gorski kotar«
u suradnji s regijom Friuli-Venezia-Giulia

Članak 1.

Prihvaća se prijedlog Projekta bilateralne suradnje pod nazivom

»Plan lokalnog razvoja Mikroregija Gorski kotar« u suradnji s regijom Friuli-Venezia-Giulia.

Članak 2.

Ovlašćuje se Gradonačelnik da u ime Grada Delnica potpiše ugovor o pristupanju Grada Delnica projektu iz prethodnog članka ove Odluke.

Članak 3.

Sukladno odredbi članka 16. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ova Odluka zajedno s tekstom Projekta na hrvatskom i talijanskom jeziku dostavit će se Središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu koje obavlja nadzor nad zakonitošću Odluke o uspostavi suradnje između jedinica lokalne samouprave RH s odgovarajućom lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 018-01/04-01/10

Ur. broj: 2112-01-05-10

Delnice, 18. listopada 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr