SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 32. Utorak, 18. listopada 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

50.

GRAD BRECLAV, T.G. Masaryka 3, Breclav, Češka Republika, kojeg zastupa gradonačelnik Svatopluk Peček

i

GRAD NOVI VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, kojeg zastupa gradonačelnik Tomislav Cvitković

zaključili su sljedeći

SPORAZUM O SURADNJI I USPOSTAVI

PRIJATELJSKIH ODNOSA IZMEĐU GRADA BRECLAVA I GRADA NOVOG VINODOLSKOG

I.

U cilju uspostavljanja međusobnih gospodarskih, kulturnih i društvenih odnosa, te poticanja razvoja lokalnih zajednica Grad Breclav i Grad Novi Vinodolski potpisuju Sporazum o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa (u daljnjem tekstu: Sporazum) na dobrobit građana dvaju gradova, a u ime demokracije i zajedništva.

II.

Ovim Sporazumom utvrđuje se sadržaj i oblici suradnje između Grada Breclava i Grada Novog Vinodolskog, koja će se temeljiti na partnerskom odnosu i međusobnom uvažavanju sa nastojanjem da ta suradnja donese uzajamne probitke za dobrobit Breclava i Novog Vinodolskog.

III.

PODRUČJA SURADNJE:

1. GOSPODARSTVO

U okviru svojih nadležnosti oba grada nastojat će se upoznati sa gospodarskim programima, otvarati mogućnosti za stvaranje gospodarskih veza i povezivanje gospodarskih subjekata, razmjenjivati stečena iskustva i znanja kroz susrete gospodarstvenika, stvaranje zajedničkih projekata, zajednički nastup na sajmovima, prezentacijama i izložbama, sve sa ciljem unapređenja gospodarstva kao temeljne odrednice razvoja gradova.

2. KULTURA

Razmjenom kulturnih događanja i zajedničkim stvaranjem i djelovanjem Gradovi će obogaćivati kulturni život gradova.

3. OBRAZOVANJE I MLADI

Suradnja gradova u području obrazovanja i mladih ostvarivat će se razmjenom znanja i stjecanjem novih spoznaja kroz različite oblike suradnje odgojno obrazovnih ustanova sa ciljem unapređenja odgoja i obrazovanja, susretima studenata, povezivanjem udruga mladih kroz razne oblike njihovih programa i djelovanja kao što su organiziranje predavanja, radionica i edukativnih programa.

4. SPORT

Organiziranjem sportskih susreta između sportskih udruga i amaterskih klubova razvijat će se sportski duh i jačanje zajedništva.

5. OSTALA PODRUČJA

Suradnja dvaju gradova uključuje razmjenu iskustva u vođenju i strategiji upravljanja u lokalnoj samoupravi, demokraciji i toleranciji građanskog društva, poslovima lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana iz područja komunalnog gospodarstva, uređenja naselja, stanovanja, prostornog i urbanističkog planiranja, prezentaciji turističkih potencijala dvaju gradova, ekološkoj osviještenosti, te razmjenom na svim ostalim područjima društvenog života od zajedničkog interesa, a u okviru samoupravnog djelokruga i u skladu sa zakonima.

IV.

Potpisnici ovog Sporazuma održavat će međusobnu suradnju putem svojih predstavničkih i izvršnih tijela, turističkih zajednica, ustanova, udruga građana, gospodarskih subjekata, te ostalih institucija od zajedničkog interesa.

V.

Ovaj Sporazum zaključuje se na neodređeno vrijeme s tim da svaka strana ima pravo otkazati Sporazum ukoliko je nezadovoljna njegovom provedbom, na način da o tome pismeno obavijesti drugu stranu.

Za izmjene i dopune Sporazuma potrebna je obostrana suglasnost.

Novi Vinodolski, 4. lipnja 2022.

ZA GRAD BRECLAV:                                       ZA GRAD NOVI VINODOLSKI:

GRADONAČELNIK                                                    GRADONAČELNIK

Svatopluk Peček, v. r.                                                   Tomislav Cvitković, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2239&mjesto=51250&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr