SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 31. Četvrtak, 6. listopada 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

36.

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22 – u nastavku Zakon), članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 48. stavak 1. podstavak 20. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), a u svezi članka 29. Izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 57/22), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 10. sjednici održanoj 28. rujna 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Cvrčak i mrav“

Članak 1.

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Cvrčak i mrav“, Tribalj, Tribalj 2a, koji prijedlog je utvrđen na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Cvrčak i mrav“ dana 25. kolovoza 2022. godine i koji je prilog ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/11

URBROJ: 2107-3-02-22-108

Bribir, 28. rujna 2022.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2238&mjesto=91253&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr