SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 31. Četvrtak, 6. listopada 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

33.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20, 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 10. sjednici održanoj 28. rujna 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti za potpis ugovora

Članak 1.

Općina Vinodolska općina pokrenula je postupak javne nabave za predmet Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada putem operativnog leasinga, broj objave na EOJN RH: 2022/S 0F2-0034676, procijenjene vrijednosti: 492.000,00 kuna, bez PDV-a.

Članak 2.

U svrhu ugovaranja predmeta nabave iz članka 1. ove Odluke, ovom se Odlukom daje suglasnost općinskom načelniku za potpis ugovora s odabranim ponuditeljem.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/11

URBROJ: 2107-3-02-22-116

Bribir, 28. rujna 2022.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2238&mjesto=91253&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr